Lokalizacje dla zbierania i przetwarzania

Wybór nieruchomości dla celów zbierania i przetwarzania odpadów nie jest łatwy. Lokalizacja dla celów gospodarowania odpadami jest niejednokrotnie ograniczona poprzez:

  • miejscowy plan zagospodarowania terenu (głównie zapis ograniczający realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
  • uchwały ustanowione dla terenów ochrony ujęć wód.

Niejednokrotnie dodatkowym wyznacznikiem możliwości zbierania / przetwarzania odpadów jest uciążliwość związana z dużym ruchem samochodów ciężarowych w obszarze zamieszkanym.

Z uwagi na szereg obostrzeń, oferuję Państwu pomoc, przy szukaniu właściwej lokalizacji dla planowanego zakładu zbierania / przetwarzania odpadów.