Inwestycje

Usługi dla inwestorów:

Posiadamy dużą znajomość branży związanej z gospodarowaniem odpadami oraz wiążącymi się z tym aspektami prawnymi. Jeśli chcecie Państwo ulokować swój kapitał w działalność związaną z przetwarzaniem lub zbieraniem odpadów, możemy zaoferować naszą wiedze i doświadczenie i kompleksowo wspomóc merytorycznie Państwa inwestycje.

Usługi dla producentów lub sprzedawców instalacji do przetwarzania odpadów:

Jeżeli planują Państwo wytwarzać lub handlować  instalacjami przeznaczonymi do przetwarzania odpadów lub już prowadzicie działalność w tym zakresie, na Państwa zlecenie pomożemy znaleźć klientów i odbiorców tych instalacji.

 

Zapraszam do kontaktu!

cena usług ustalana jest indywidualnie