Dom mieszkalny a ochrona środowiska

Niejednokrotnie, planując budowę domu nie zdajecie sobie Państwo sprawy z kliku zobowiązań, którymi podlegacie z powodu tzw. korzystania ze środowiska: odprowadzanie ścieków, budowa oczyszczalni, projektowanie w terenie ochrony środowiska.

Proponuje wsparcie w postaci uregulowania dokumentów wymaganych przepisami ochrony środowiska.

Zawsze działam dbając o terminowość realizowanych prac oraz odpowiedni zakres merytoryczny wniosków.

Moje realizacje dla domow jedorodzinnych:

  1. Decyzja środowiskowa dla domu zagrodowego w terenie chronionym – Chochołów, gmina Czarny-Dunajec, powiat nowotarski.
  2. Pozwolenie wodnoprawne dla odprowadzania wód deszczowych z dachu domu jednorodzinnego do rowu – Mysłowice, województwo śląskie.
  3. Pozwolenie wodnoprawne dla odprowadzania wód deszczowych z dachu domu jednorodzinnego do rowu – Mysłowice, województwo śląskie – dla sąsiedniego domu.
  4. Pozwolenie wodnoprawne dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – Wiśniowa, powiat myślenicki.
  5. Analiza prawna możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w świetle podziału na aglomeracje i wytycznych unijnych w sprawie kanalizowania obszaru kraju – Wisniowa.