Wyszukiwarka ODBIORCÓW ODPADÓW

Wyszukiwarka ODBIORCÓW ODPADÓW dla podatników jest odpowiedzią na potrzebę ułatwienia podatnikom znalezienia właściwego odbiorcy ich odpadów.

Urząd Marszałkowski ponagla podatników do złożenia zestawień o wytwarzanych odpadach. Segregowanie odpadów jest więc już nie tylko domeną dużych zakładów, lecz praktycznie wszystkich wytwórców odpadów.

Podatnicy zobligowani są segregować odpady i jest to ostatnio coraz bardziej egzekwowane. Problem pojawiający się dla nich, to brak jasnych informacji, co z tymi odpadami mogą zrobić. Stąd pomysł na bazę danych, która będzie podstawą do łatwego wyszukania firmy, która ich odpady może odbierać.

Potrzebne dla mnie informacje o Państwa działalności to:

  1. Dane firmy potrzebne do wypełnienia karty przekazania odpadu – nazwa, adres, NIP

  2. Informacja o lokalizacji punktu zbierania.

  3. Pozwolenie na zbieranie odpadów – najlepiej w wersji edytowalnej, dla umożliwienia kopiowania kodów.

Jeśli jesteście zainteresowani, proszę o informację audyty.srodowiskowe@joanna-stalmach.pl – prześlę stosowny kwestionariusz.

Zapraszam do współpracy! Kontakt tel. 664133649