Zakład produkcyjny a ochrona środowiska

W ciągu 12 lat mojej pracy zawodowej miałam styczność z wieloma zakładami produkcyjnymi. Analizowałam dla nich możliwości uzyskania stosownych zezwoleń ochrony środowiska. Przygotowywałam potrzebne wnioski o pozwolenia. Jest to cenne doświadczenie, które stawia mnie w pozycji osoby kompetentnej i wiarygodnej.

Pracuję samodzielnie oraz w zespole eksperckim. Zawsze działam w oparciu o swoją wiedzę prawną i techniczną oraz o wiedzę technologiczną przekazywaną przez pracowników zakładu. Wnioski staram się realizować dbając o perspektywę rozwoju zakładu. Dbam o terminowość realizowanych prac oraz odpowiedni zakres merytoryczny wniosków.

Moje przykładowe realizacje dla zakładów:

  1. Pozwolenie na emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza dla zakładu meblowego w Jaworznie.
  2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu galwanizerni w Wodzisławiu Śląskim.
  3. Pozwolenie zintegrowane dla zakładu mleczarskiego w Radomiu.
  4. Pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów w Rybniku.
  5. Pozwolenie wodnoprawne dla odprowadzania wód opadowych z terenu kopalni w Jastrzębiu Zdroju.
  6. Analiza prawna możliwości prowadzenia działalności przetwarzania odpadów w Zawierciu.
  7. Pozwolenie zintegrowane dla zakładu przetwórstwa mięsnego w Kasince Małej, powiat limanowski.
  8. Ewidencja odpadów dla zakładu galwanizerni w Wodzisławiu Śląskim.
  9. Opłaty środowiskowe dla zakładu galwanizerni w Wodzisławiu Śląskim.
  10. Pomiary hałasu dla zakładu galwanizerni w Wodzisławiu Śląskim.