Gospodarka odpadami

Wytwarzanie / przetwarzanie w tym odzysk / zbieranie / transport / transgraniczne przemieszczanie odpadów wymagają określenia:

  • konieczności wpisu do systemu BDO (istnieją zwolnienia);
  • konieczności prowadzenia ewidencji odpadów (istnieją zwolnienia, ewidencja uproszczona);
  • konieczności uzyskania pozwolenia / zezwolenia;
  • konieczności dokonania zgłoszenia GIOŚ / obowiązek informowania (transgraniczne przemieszczanie odpadów)

Oferuję pomoc w zakresie:

  • dokonania niezbędnych formalności w systemie BDO;
  • uzyskanie utraty statusu odpadów
  • wskazania obszarów nieruchomości, z dopuszczonym przeznaczeniem zbieranie/przetwarzania odpadów;
  • dokonania zgłoszenia transgranicznego przemieszczania odpadów – wywóz odpadów z RP;
  • przywozu odpadów do RP.

Zapraszam do konsultacji.

Joanna Stalmach