Kontrola GOSPODAROWANIA WODAMI – Zarząd Zlewni

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie wód opadowych do wód przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).

A już było tak pięknie :) Ledwo opanowaliśmy formularze opłat za korzystanie ze środowiska, a teraz cofamy się “wstecz”.

Zamiast wypełnić odpowiedni formularz, który pokazywał nam stawki opłat za korzystanie ze środowiska i wyliczał stosowną opłatę, obecnie jesteśmy zmuszeni do wypełnienia innego formularza i oczekiwanie na opłatę, którą wyliczy “za nas” pracownik Zarządu Zlewni.

W przypadku odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonej do wód powierzchniowych:

- jesteśmy zobligowani wypełnić formularz, w którym podajemy ilość (m3) odprowadzanych wód, wyliczoną w oparciu o kwartalną aktualną informację o sumie opadów w minionym kwartale – informacja do uzyskania od IMGW za stosowną opłatą 90-270 zł,

- pracownik Zarządu Zlewni obliczy stosowną opłatę stałą – wynikającą z posiadanego pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych, oraz opłatę zmienną – wynikającą z miejsca, gdzie działalność ma miejsce, w oparciu o dane o sumie opadów z posterunków IMGW.

Dlaczego, Wody Polskie nie są przygotowane do przejęcia kompetencji w sprawie opłat za usługi wodne i nie podają oficjalnych informacji i wytycznych, lecz wysyłają zawiadomienia do przedsiębiorców, które są kłopotliwe i niezrozumiałe.

Moim zdaniem, nowa instytucja Wody Polskie powinna bardziej skupić się na przygotowaniu stosownych narzędzi do wykonywania swoich zadań, a nie “kontrolowaniu” przedsiębiorców i nękaniu ich zawiadomieniami o kontroli.

Nie ma konieczności zwiększania wymagań w stosunku do obywateli. To instytucje powinny między sobą zacząć współpracować i wymagać wzajemnie od siebie danych i informacji, np. o wielkości sumy opadów za kwartał.

Nie powinno do tego dojść, żeby obarczać przedsiębiorcę koniecznością uzyskiwania odpłatnych danych z instytucji, dla potrzeb innej instytucji!